MATERNITY AND CHILD HEALTH CARE OF LAIZHOU

全国卫生系统先进单位

全国巾帼文明岗

全国百家优秀爱婴医院

全国母婴友好医院

全国妇幼健康服务工作先进集体

国家级妇幼健康优质服务示范县

妇幼保健学科体系建设示范单位

国家级病理远程会诊与质控中心

2018年新春惠民查体套餐来了,超级实惠,不容错过!

59
发表时间:2018-02-24 15:06

A0V9}$0YZ2@)`R3R(IKZTYA.jpg

医院地址:莱州市文化东街288号          服务热线:2211360     2871110
订阅号                            服务号