MATERNITY AND CHILD HEALTH CARE OF LAIZHOU
订阅号                 服务号
内科
内科


运用中西医综合治疗理念,诊治内科各种常见病、多发病及疑难

杂症,擅长治疗支气管炎、高血压、冠心病、脑血管病变等急慢

性病症,对健康体检结果异常者提供专业治疗方案;指导及治疗

孕期、哺乳期内科疾病

医院地址:莱州市文化东街288号          服务热线:2211360     2871110
订阅号                            服务号