MATERNITY AND CHILD HEALTH CARE OF LAIZHOU

全国卫生系统先进单位

全国巾帼文明岗

全国百家优秀爱婴医院

全国母婴友好医院

全国妇幼健康服务工作先进集体

国家级妇幼健康优质服务示范县

妇幼保健学科体系建设示范单位

国家级病理远程会诊与质控中心

内科
内科


运用中西医综合治疗理念,诊治内科各种常见病、多发病及疑难

杂症,擅长治疗支气管炎、高血压、冠心病、脑血管病变等急慢

性病症,对健康体检结果异常者提供专业治疗方案;指导及治疗

孕期、哺乳期内科疾病

医院地址:莱州市文化东街288号          服务热线:2211360     2871110
  订阅号               服务号               抖音号