MATERNITY AND CHILD HEALTH CARE OF LAIZHOU

全国卫生系统先进单位

全国巾帼文明岗

全国百家优秀爱婴医院

全国母婴友好医院

全国妇幼健康服务工作先进集体

国家级妇幼健康优质服务示范县

妇幼保健学科体系建设示范单位

国家级病理远程会诊与质控中心

五官保健科
五官保健专科


五官保健专科:进行先天性白内障筛查,婴幼儿视力评估,儿童斜视、弱视等屈光不正的矫治,眼科临床常见病、多发病诊断处理;进行新生儿和42天的婴儿听力筛查,入园儿童的听力检测(声阻抗),临床常见病、多发病的诊断及处理;儿童常见口腔疾病的治疗,如龋齿、口腔黏膜病的治疗,舌系带粘连手术,窝沟封闭等。


医院地址:莱州市文化东街288号          服务热线:2211360     2871110
  订阅号               服务号               抖音号